UNITE IN JERUSALEM

UNITE IN JERUSALEM

מעגלי השירה של Unite חוזרים לירושלים – והפעם בתחנה הראשונה!
זוהי הזמנה למעגל השירה המקודשת עם עשרות אמנים ומאות משתתפים.
ביום שלישי 18.7.2017 ניפגש במתחם התחנה לשיר, לרקוד ולשמוח – ביחד!

המעגל הוא עבור כולנו – כל כולו נעשה בהתנדבות מלאה והכניסה אליו היא חופשית לכולם.
מוזמנים להצטרף, לשיר ולרקוד, להתכנס ולמדוט, ליצור תדר של אהבה, שמחה, ריפוי ואחדות.
18:30 – התכנסות – שיר פתיחה והתחברות.
19:15 – התכווננות ותפילה משותפת.
19:30 – אום וצלילי פתיחה ותחילת המעגל.

19:35 – **** החלק המרכזי **** שירה משותפת של שירי נשמה על ידי מוסיקאים מתחלפים.
המעגל הראשון יהיה בהנחיית שמעון לב טהור היקר (!)
שירי שמחה, עברית, ריינבו, פלורסטה, באג'אנים, קוואלי ועוד..

23:00 – אום סיום וחיבוק ענק.